print
ADR mun. Chișinău a aplicat în parteneriat cu Centru de Analiză și Planificare a Dezvoltării Regionale (C.A.P.D.R) Iași la proiectul „Bune practici și transfer de cunoștințe pentru întărirea capacității administrative în politica de dezvoltare regională între România și Republica Moldova”
09.02.2024
27 accesări

Astăzi, ADR mun. Chișinău în parteneriat cu Centru de Analiză și Planificare a Dezvoltării Regionale (C.A.P.D.R) Iași au aplicat la proiectul „Bune practici și transfer de cunoștințe pentru întărirea capacității administrative în politica de dezvoltare regională între România și Republica Moldova” (REG RO-MD), care este deschis de BRCT Iași, Interreg VI-A Next România- Republica Moldova.

Programul Interreg Europe 2021-2027 reprezintă o inițiativă de cooperare interregională cofinanțată de Uniunea Europeană, având ca obiectiv sprijinirea guvernelor locale, regionale și naționale din întreaga Europă în elaborarea și implementarea unor politici mai eficiente. Acesta promovează crearea unui mediu și a unor oportunități pentru partajarea soluțiilor la problemele de dezvoltare regională, facilitând totodată schimbul de bune practici și procesul de învățare în domeniul politicilor.

Ținând cont de faptul că ADR mun. Chișinău este o instituție nou creată, această conlucrare va oferi oportunitatea de a prelua bunele practici și de a acumula experiență în scrierea și atragerea proiectelor finanțate de UE. Mai mult de atât, prin cooperarea cu CADPR Iași, ADR mun. Chișinău va putea asimila și implementa proiecte de succes. Experiența partenerului CADPR în înțelegerea realităților socio-economice și în implicarea actorilor cheie în diverse proiecte europene va spori capacitatea instituțională ADR Chișinău de atragere a fondurilor europene și implementării de proiecte. 

Acțiunile planificate în cadrul proiectului sunt:

 • activități comune de analiza, evaluare, validare a managementului organizațional existent în cadrul ADR mun. Chișinău;

 • cursuri comune de formare;

 • conceperea unui plan de măsuri pentru îmbunătățirea management organizațional;

 • ședințe de lucru tematice, schimburi de experiență;

 • operaționalizare unei platforme on-line pentru colectarea propunerilor, prioritizarea inițiativelor și realizarea parteneriatelor;

 • achiziționarea de mobilier și echipamente pentru operaționalizarea ADR mun. Chișinău.

Implementarea în comun a acestui proiect va asigura:

 • Partajarea cunoștințelor și expertizei: Entitățile vor schimba cunoștințe valoroase, experiențe și cele mai bune practici, ceea ce poate duce la soluții mai eficiente și inovatoare pentru provocările comune. Acest schimb de practici favorizează învățarea și dezvoltarea capacităților părțile implicate.

 • Eficientizarea utilizării resurselor: Colaborarea transfrontalieră va permite gruparea resurselor, inclusiv financiare, umane și tehnologice, conducând la o utilizare mai eficientă și eficace a resurselor. Aceasta va duce la eficientizarea costurilor și la îmbunătățirea rezultatelor proiectului, minimizând riscurile partajate.

 • Alinierea politicilor și reglementărilor: Entitățile vor lucra împreună pentru a armoniza politicile și reglementările, ceea ce va spori facilitarea comerțului, investițiilor și circulația persoanelor și a bunurilor. Această aliniere va reduce barierele birocratice și va crea un mediu mai prietenos pentru dezvoltarea economiei regiunii mun. Chișinău.

 • Valorificarea sprijinului internațional: Proiectele transfrontaliere atrag atenția și sprijinul organizațiilor internaționale și donatorilor, oferind resurse și expertiză suplimentare.

 • Promovarea Cooperării Internaționale: Proiectele transfrontaliere facilitează cooperarea între țări și regiuni, creând o platformă pentru schimbul de resurse, expertiză și informații. 

 • Sporirea gradului de absorbție a fondurilor europene: Procesul de absorbție a fondurilor europene implică o gestionare eficientă a proiectelor și a resurselor financiare. Astfel, în procesul de aderare a Republicii Moldova în Uniunea Europeană, ADR mun. Chișinău are oportunitatea de a-și consolida capacitatea administrativă și de a dezvolta competențe în domeniul managementului de proiecte, oferite și puse la dispoziție de către UE.

Proiect transfrontalier va îmbunătăți cooperarea între țări și regiuni, creând o platformă de comunicare și pentru schimb de resurse, expertiză și informații.


Copyright © 2024 Agenția de Dezvoltare Regională Municipiul Chișinău