Prima   -  Noutăți - ANUNȚ cu privire la prelungirea concursului pentru selectarea reprezentanților societății civile și ai sectorului privat în calitate de membri ai Consiliilor Regionale pentru Dezvoltare

ANUNȚ cu privire la prelungirea concursului pentru selectarea reprezentanților societății civile și ai sectorului privat în calitate de membri ai Consiliilor Regionale pentru Dezvoltare

05.02.2024   236 accesări  

În vederea implementării prevederilor Legii nr. 438/2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova și Hotărârii Guvernului nr. 127/2008 cu privire la măsurile de realizare a Legii nr. 438/2006, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale anunță că începând cu data de 17 ianuarie 2024 se dă start concursului pentru selectarea  reprezentanților societății civile și sectorului privat în calitate de membri ai Consiliilor Regionale pentru Dezvoltare (CRD) Nord, Centru Sud, mun. Chișinău și UTA Găgăuzia.

 

Consiliul Regional pentru Dezvoltare este o structură funcțională deliberativă la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare, fără personalitate juridică, având drept scop coordonarea și promovarea obiectivelor politicii de dezvoltare regională la nivel local.

 

 • Pentru formarea Consiliilor Regionale pentru Dezvoltare Nord, Centru și Sud vor fi selectați câte cinci reprezentanți ai sectorului privat și cinci reprezentanți ai societății civile din regiunile de dezvoltare respective.
 • Pentru formarea Consiliului Regional pentru Dezvoltare Municipiul Chișinău vor fi selectați  doi reprezentanți ai sectorului privat și doi reprezentanți ai societății civile.
 • Pentru Consiliul Regional pentru Dezvoltare UTA Găgăuzia vor fi selectați câte un reprezentant al sectorului privat și un reprezentant al societății civile din fiecare raion din unitatea teritorial autonomă.

 

Reprezentanții societății civile și sectorului privat în componența consiliilor regionale pentru dezvoltare vor fi selectați conform procedurii stabilite în „Regulamentul privind selectarea prin concurs a reprezentanților societății civile și sectorului privat în calitate de membri ai Consiliilor Regionale pentru Dezvoltare", aprobat prin ordinul Ministrului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale nr.76/2023.

Pentru participare la concursul de selectare a reprezentanților sectorului privat, candidații trebuie să întrunească următoarele condiții:

 • să fie cetățeni ai Republicii Moldova;
 • să aibă capacitate deplină de exercițiu;
 • nu au antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 • nu mai puțin de 1 an de activitate în sectorul privat;
 • să cunoască limba de stat;
 • să posede studii, de preferință în domeniile: economie, drept, administrație publică, sau alte domenii relevante.

 

Pentru participarea la concurs de selectare a reprezentanților societății civile candidații trebuie să întrunească următoarelor condiții:

 • să aibă capacitate deplină de exercițiu;
 • să nu aibă antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 • să demonstreze cel puțin 1 an de experiență în realizarea proiectelor locale și regionale în domeniul dezvoltării socio-economice din regiune;
 • să cunoască limba de stat;
 • să posede studii, de preferință în domeniile: economie, drept, administrație publică, sau alte domenii relevante.

 

De asemenea, se va acorda atenție unor astfel de aspecte, cum ar fi:

 • experiența de implicare a organizației în proiecte publice;
 • posibilitatea candidatului de a participa la activitatea Consiliului Regional pentru Dezvoltare;
 • posibilitatea de a participa la ședințele Consiliului Regional pentru dezvoltare.

 

Dosarul de participare la concurs trebuie să includă următoarele acte:

a) cererea de participare la concurs;

b) CV-candidat care va reprezenta organizația în Consiliul Regional pentru Dezvoltare;

c) scrisoarea motivațională a candidatului;

d) copia buletinului de identitate;

e) copii ale documentelor care confirmă studiile;

f) declarația pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale nestinse;

g) copia extrasului camerei de înregistrare (extras) a ONG-ului / întreprinderii;

h) CV-ul ONG-ului / întreprinderii;

i) candidatul poate anexa și alte documente pe care le consideră necesare: recomandări, copii ale documentelor, ce confirmă competențele profesionale.

Dosarele pentru participare la concurs vor fi depuse în termen până la 14 februarie 2024, ora 17.00.

Pentru CRD mun. Chișinău, reprezentanții societății civile și sectorului privat interesați participanții interesați urmează să depună dosarul, pe suport de hârtie, printr-o scrisoare la Agenției de Dezvoltare Regională mun. Chișinău, situată pe adresa: mun. Chișinău, bl. Ștefan cel Mare, 180, et. 11,  sau electronic, la adresa de email adr@adrchisinau.gov.md  - cu mențiunea "Scrisoarea CRD mun. Chișinău/concurs/raion" [denumirea organizației]".

Anexă: Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind selectarea prin concurs a reprezentanților societății civile și sectorului privat în calitate de membri ai Consiliului Regional pentru Dezvoltare.

 
Arrow Prev

      

Arrow Next